مارس 6, 2019 بازدید : 3917 شناسه خبر : 8890
کاشت بذر گیاه ریحان

آموزش کاشت بذر گیاهان و چگونگی نگهداری از آن

به مناسب روز درختکاری دانش آموزان پایه دوم چگونگی کاشتن بذر گیاه ر یحان را آموزش دیدند و از نحوه نگهداری آن آگاه شدند.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه