آبان 13, 1398 بازدید : 1969 شناسه خبر : 9678
اردو گلخانه شهید فکوری

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا باید هم خوب میدیدیم و هم خوب یادداشت میکردیم تا بتونیم در مورد انواع گیاهان اطلاعات جمع کنیم، هم گیاهان آپارتمانی دیدیم و هم غیر آپارتمانی.

خدایا ممنون از این همه تنوع گیاهی و زیبایی که به ما دادی….

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه