نوامبر 15, 2017 بازدید : 3211 شناسه خبر : 2745
اولین تجربه اردوی مدرسه ای

امروز بچه ها ذوق زده از اولین تجربه اردو مدرسه ای بودند…

امروز بچه ها ذوق زده از اولین تجربه اردو مدرسه ای بودند.

همگی بعد از ورود به کلاس با هیجان از اتوبوس ایستاده جلوی درب مدرسه صحبت میکردند گویا اولین بار هست که قراره سوار اتوبوس بشن.
امروز سر سفره صبحانه با مشکلی برخوردن و آن هم چگونگی پوست کندن تخم مرغ ها بود که به راه حل های جالبی دست  یافتن …….
جمع کردن برگ های پاییزی و راه رفتن روی برگها فصل پاییز را برایشان ملموس تر کرد
امروز صحنه های زیبا و دلنشنین چشمانمان را نوازش داد

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه