فوریه 13, 2018 بازدید : 1552 شناسه خبر : 5167
بازی با سایه ها

با وجودی که سایه ها ظاهری ساده و بدون رنگ دارند و جزییات در آنها نقش ندارند می توانند بصورت ناخودآگاه ذهن کودک را به سمت کلیات سوق دهند. با رشد کودک ذهن او از جزییات به سمت کلیات سوق داده می شود و تصویر کلی از اشیا و پیرامون خود را ثبت می کند. […]

با وجودی که سایه ها ظاهری ساده و بدون رنگ دارند و جزییات در آنها نقش ندارند می توانند بصورت ناخودآگاه ذهن کودک را به سمت کلیات سوق دهند. با رشد کودک ذهن او از جزییات به سمت کلیات سوق داده می شود و تصویر کلی از اشیا و پیرامون خود را ثبت می کند. این تصاویر کلی در طول زندگی بر اساس مواردی که اتفاق می افتد از ضمیر ناخودآگاه به کمک انسان می آید.

بازی با سایه ها دانش آموز را با شکل کلی اشیا و حیوانات آشنا می کند و آنها می توانند محیط را به شکل ساده تری ببینند. با این بازی کودک با سایه های مختلف آشنا می شود و اگر در هنگام شب با سایه ای مواجه شد تشخیص می دهد سایه ی چه چیزی می تواند باشد و با این آگاهی ترس از سایه ها در شب از میان می رود.

در این بازی نیز می توانیم از دانش آموز بخواهیم برای افراد خانواده نمایش اجرا کند و حس اعتماد به نفس برای ارائه در جمع را در دانش آموز تقویت نماییم. افراد خانواده نیز می توانند زمان شادی را در کنار یکدیگر سپری نمایند.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه