دسته: ویدیو
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 467

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 962

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 636

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 748

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 705

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 1065

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکز)  

9,اردیبهشت 1168

آموزش نقاشی با اشکال هندسی توسط نقاش باشی کلاس سوم

9,اردیبهشت 2004

آموزش کاردستی(تخم مرغ هفت سین)

9,اردیبهشت 1466

آموزش الفبا (حرف ث) با نمایش عروسکی

9,اردیبهشت 2340

آموزش ریاضی کلاس اول (مبحث ساعت)

9,اردیبهشت 2283

آموزش الفبا حرف (ح)-داستان تصویری

9,اردیبهشت 2335
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان